ลงทะเบียน Shopee e-Com Live

( รอบวันนี้ ) วันอาทิตย์ 29 พฤษภาคม 2565 ( เวลา 13:00 น. )

โปรดระบุชื่อ-นามสกุล
โปรดระบุเบอร์โทร
โปรดระบุอีเมลที่ใช้งานปัจจุบัน

**กดปุ่ม "ยืนยันการลงทะเบียน" เพื่อรับลิงก์สัมนาออนไลน์แบบง่ายผ่าน LINE**

d-block mx-auto img-fluid

* ลงทะเบียน เพื่อสำรองที่นั่ง ด่วน เนื่องจากมีผู้สนใจจำนวนมาก และที่นั่ง มีจำนวนจำกัด *